Generalforsamling i Besættelsesmuseum Fyn

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Besættelsesmuseum Fyn.

Generalforsamlingen finder sted

Søndag den 17 marts 2017 kl. 13.00 – 14.30

Besættelsesmuseum Fyns lokaler

Husk at melde jer til via telefon til Jens P. Sørvin på nummer 26 37 60 44,
så vil der også være kage og stole nok:-)

Dagsorden er som ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse af reviderede regnskaber

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af ny Kasserer

7.Valg af bestyrelse og op til 3 suppleanter

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder forslag til vedtægtsændringer, må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne

Jens P Sørvin

Formand

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.