Besættelsesmuseum Fyn

Generalforsamling ved Besættelsesmuseum Fyn

Mandag den 22/02 2021 kl. 19.00 afholdes generalforsamling

ved  Besættelsesmuseum Fyn . 

Dagsorden er som ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse af reviderede regnskaber

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent for de næste 2 år

6. Valg af bestyrelse, På valg er og de modtager genvalg : Formand Jens P Sørvin, Næstformand Annette lennart olsen og bestyrelsesmedlem Lasse Ørum-Smidt

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Da det ikke er muligt at mødes p.g.a. corona restriktioner, vil generalforsamlingen blive afholdt online

Hvis du ønsker at deltage skal du sende din mailadresse til mail : belljps@hotmail.com

For at deltage skal du være medlem af foreningen og have betalt kontingent for året 2021.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Besættelsesmuseum Fyn