Generalforsamling ved Besættelsesmuseum Fyn

GENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til generalforsamling i foreningen Besættelsesmuseum Fyn.

Generalforsamlingen finder sted:

Torsdag den 1 marts 2018 kl. 1700 – 18.30 i Besættelsesmuseum Fyn . H C Andersen Airport.

Dagsorden er som ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Forelæggelse af reviderede regnskaber
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent for de næste 2 år
  6. Valg af bestyrelse, På valg er og de modtager genvalg : Formand Jens P Sørvin, Bestyrelsesmedlemmer Annette lennart olsen og Carsten Løndal
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder forslag til vedtægtsændringer, må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

På bestyrelsens vegne

Jens P Sørvin

Formand