Områdets historie

I 1943 vendte krigslykken for Tyskland, og der blev givet ordre om at forstærke forsvaret af Danmark, imod en frygtet allieret invasion på den jyske vestkyst. Dette skulle bl.a. ske ved at oprette fire flyvepladser (Stützpunkte). Tre blev opført i Jylland (Vandel, Skrydstrup og Tirstrup), og en kom til at ligge i Beldringe på Fyn.

Til den kommende flyveplads i Beldringe, blev der beslaglagt næsten 3.000 tønder land. Inden for det beslaglagte område lå landsbyerne Allesø, Beldringe, Tåstrup og dele af Lumby og Tårup. Landsbyernes beboere blev købt ud, og fik besked på at forlade området inden den 1. marts 1944, hvor de måtte vige pladsen for tyske soldater og danske arbejdere.

Mange bygninger fik nye funktioner, og nogle gårde blev omlagt til store grisestalde, mens andre blev ombygget til spisesale. I Allesø indrettede tyskerne bl.a. forskellige værksteder, et fængsel og en biograf. Desuden blev Allesø Skole administrationsbygning for den tyske kommandantur. 
For at transportere materiale til området, blev der anlagt et sidespor fra Nordfynske Jernbane ved Lumby og direkte til hangaren, der i dag rummer Allesø Hallen.

I Beldringe gik anlæggelsen af flyvepladsen straks i gang, og byggelederen rykkede ind på den gamle proprietærgård Rosendal med sin stab. Godt 5.000 danske arbejdere gik i gang med at planere og fjerne markskel, så den to kilometer lange, og 50 meter brede startbane kunne anlægges.

På pladsen påbegyndte man desuden anlæggelsen af en ti kilometer lang rullebane, der skulle omgive hele pladsen. Banen blev aldrig helt færdig, men flere steder i Allesø og Beldringe kan store dele af den stadig ses. Langs rullebane anlagde tyskerne flyverskjul, brændstofdepoter og adskillige bunkere, blandt andet to kommandobunkere, hvoraf museet i dag råder over den ene.

Flyvepladsen i Beldringe var først klar til at blive taget i brug i marts 1945, og allerede inden da var der begyndt at ankomme tyske flygtninge til området.

I krigens sidste måneder ankom op mod 245.000 tyske flygtninge til Danmark, og omkring 1.700 af dem kom til at leve i det beslaglagte område i Allesø og Beldringe. Her boede flygtninge side om side med tyske soldater og de engelske tropper, der havde overtaget pladsen en uge efter befrielsen. Efterhånden som de tyske soldater rejste hjem, rykkede flere flygtninge ind i de beslaglagte huse. 

Da den danske flygtningeadministration den 1. september 1945 overtog ansvaret for de tyske flygtninge, blev de flyttet sammen i færre, men større lejre. Således kom flere flygtninge fra forskellige lejre på Fyn, til lejren i Allesø. Ligeledes blev flygtningehospitalet, der var indrettet i Odense rykket fra byen, og ud på gården Rosendal, der blev til Beldringe Lazaret i marts 1946.

De sidste tyske flygtninge forlod Fyn i februar 1947, da Allesølejren og Beldringe Lazaret, sammen med Skovbylejren ved Bogense lukkede. Flygtningene fra lejrene i Allesø og Beldringe blev samlet i Grovelejren i Jylland. Herfra vendte de efterfølgende hjem til Tyskland, ikke nødvendigvis til deres gamle hjemegne, men for størstedelens vedkommende den franske besættelseszone, der lå i det sydvestlige Tyskland.

Besættelsesmuseum Fyn åbnede i 2013, og har til huse på gården Rosendal. Museet er indrettet med en permanent udstilling om modstandsbevægelsen, tyskernes tilstedeværelse og dagligdagen som den tegnede sig for danskerne i årene 1940-45.
Museet råder desuden over den ene kommandobunker fra 1944, hvor man kan se vores udstilling om Beldringe Flyveplads.